خشایارشای دوم

خشایارشا دوم از پادشاهان هخامنشی بود.

 

به گفته تاریخ نویسان وی تنها پسر اردشیر یکم از ملکه داماسپیا بوده که

 

پس از مرگ پدر به پادشاهی می‌رسد و چهل و پنج روز بعد توسط برادرش

 

سغدیانوس که از همسر غیر عقدی اردشیر اول می‌باشد به قتل می‌رسد.

 

اما سغدیانوس نیز به سلطنت نمی‌رسد بلکه برادر دیگر وی به نام

 

« وَهاوکا » به پادشاهی می‌رسد و بعد ها داریوش دوم نامیده می‌شود

 

وی نیز فرزند اردشیر اول از همسر غیر عقدی اش می‌باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید