داریوش

داریوش پسر ویشتاسپ، ملقب به داریوش بزرگ یا داریوش یکم، سومین

                                       

پادشاه هخامنشی است.

                                     

وی با کمک دیگر نجبای پارسی در روز ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ پ.م

                                           

 به دژ سیکه یووتیش غلبه کرد وگئومات را که در آنجا موضع

                                          

 گرفته بود، به قتل رساندو با کشتن گئومات مغ که به عنوان بردیا

                                 

فرزند کوروش بزرگ بر تخت نشسته بود، سلطنت را به خاندان

                       

 هخامنشی بازگرداند.

                                

پس از این ماجرا، کلیه استان ها سر به شورش برداشتند که

                           

داریوش و یارانش طی ۱۹ نبرد، ۹ شورشی (شاهان دروغین)

                                       

را سرکوب کردند و در روز ۲۸ دسامبر۵۲۱ پ.م آخرین شورشی

                              

 را از پای درآوردند و به این ترتیب پس از حدود یکسال

                     

 بعد از گئومات، داریوش خود را امپراتور بزرگ ایران خواند.

                             

داریوش در طول ۳۶ سال پادشاهی خود اقداماتی بسیار انجام داد که

                             

 در زیربه چندتا از آنها اشاره می نمایم.

                          

١.استحکام نظام شاهنشاهی و الحاق سرزمینهایی چند به آن.

                     

٢. آغاز ساخت پارسه (تخت جمشید)، حفر ترعه ‌ای که دریای سرخ را

                                

به رود نیل و از آن طریق به دریای مدیترانه پیوند می‌داد، ضرب سکه دریک،

                                  

تقسیم قلمرو شاهنشاهی به بخش هایی به نام ساتراب (استان)، 

                         

ایجاد راه شاهی که سارد پایتخت لیدی را به شوش پایتخت هخامنشیان وصل می نمود و…

                       

٣.ساماندهی تشکیلات داخلی کشور، به گونه ای که نظام تشکیلاتی که وی

                            

بنیان نهاد مدت ها بعد با اندک تغییری توسط سایر حکومت ها از جمله

                        

سلوکیه، ساسانیان و حتی اعراب دنبال گردید.(ضرب سکه دریک،

                         

 تقسیم قلمرو شاهنشاهی به بخش هایی به نام ساتراب)

                                

۴.لشگر کشی به سکستان

                            

۵.نبرد با یونانیان

                                  

۶.جنگیدن با اقوام سیت روی رودخانه دانوب و لشکر کشی به اروپا که

                                    

برای مدت طولانی دزدان سیت را فرونشاند.

                           

***                                                         نفشه امپراطوری داریوش بزرگ (برای دیدن در اندازه واقعی آن را بر روی رایانه خود ذخیره کنید)                           سکه داریوش (۴۲۰ پیش از میلاد) (برای دیدن در اندازه واقعی آن را بر روی رایانه خود ذخیره کنید)                       ***                   وصیت نامه داریوش                      ترجمه بخشی از کتیبه های داریوش

/ 0 نظر / 13 بازدید